Myndighetene har bestemt at alle virksomheter som leverer farlig avfall, skal deklarere dette elektronisk. Fristen for å ta i bruk ny løsning var 1.mai 2016. Du kan deklarere selv, eller gi FIAS fullmakt til å deklarere for deg. Men du må uansett registrere din bedrift på www.avfallsdeklarering.no

Les mer om farlig avfall og eDeklarering her. 

FIAS har egne ruter for innsamling av bølgepapp, kartong og makulering for bedrifter. Nå er hentedatoene for 2017 klare. 

Legg merke til at hentedag for bølgepapp endres fra mandag til torsdag for kunder på rute 5, i Alvdal, Tynset og på Kvikne. 

Miljøkalender for 2017 og ekstra sekk til gavepapiret kommer i postkassa før jul.

Tema i Miljøkalenderen er "Verdt å ta vare på". Vi håper du liker den, og at den inspirerer til både kildesortering og avfallsreduksjon. I kalenderen finner du informasjon om hentedager og åpningstider, og annen nyttig informasjon fra FIAS. 

I 2016 feirer FIAS 20 års jubileum, og lanserer i den forbindelse et nyopprettet miljøfond. Årlig skal det avsettes 10% av overskuddet fra næringsrenovasjonen i FIAS Proff, og etter et godt resultat i 2015 utgjør fondet allerede over 100.000 kroner.

FIAS minner om at innsamling av avfall kan bli avlyst ved streng kulde, glatte veier eller andre forhold som medfører vanskelige kjøreforhold. Henting blir da utsatt til neste ordinære hentedag.

De siste 20 årene har avfallsmengden fra norske husholdninger fordoblet seg. Nå skal hele Norge på en kollektiv slankekur: Restavfallet skal slankes. 

Les flere nyheter