FIAS er nå i gang med å dele ut  en ekstra julesekk til gavepapiret, sammen med Miljøkalenderen for neste år.

Ta kontakt hvis du ikke har fått den innen 20.desember. 

Les mer

Glatte veier som ikke er strødd, kan medføre at renovasjonsbilen ikke kan kjøre som planlagt.

De fleste kildesorterer hjemme, men hva med arbeidsplassen din?

Ved å kildesortere kan dere bidra til mer gjenvinning og mindre restavfall. Da bidrar dere til mindre utslipp av klimagassen CO2, og det lønner seg. 

Ny utgave av FIAS-posten kom i postkassa uke 44. Der kan du lese om SBS på Røros, og deres stol som er kåret til Europas beste resirkulerte plastprodukt. Du kan også bli bedre kjent med Jan Otto Saur, som er ny sjef i FIAS, og bli med til den tidligere fyllplassen på Torpet, som nå er et moderne deponi, med unik kompostproduksjon høyt til fjells.

pdfFIAS-posten nr. 2 2015

 

I ekstraordinær generalforsamling 16.september sa FIAS' eiere ja til utvidet låneramme og utvidelse av dagens servicebygg på Eid, slik at 10 ansatte i administrasjonen kan samlokaliseres med øvrige ansatte på Eid når dagens leieavtale på Tolga utløper i 2017.

Nå kan du som er hytteeier i Fjellregionen få nyhetsbrev fra FIAS på e-post.

Les det første nyhetsbrevet for 2015 her. 

Les flere nyheter