Nå kan du velge dunk i stedet for sekk til restavfallet ditt. Tjenesten er valgfri, og koster kr. 200,- pr. år, inkl. mva. 

Bestill før 1.april 2016. 

==> Klikk her for mer informasjon og bestillingsskjema 

Fylkesmannen har endret konsesjonen FIAS har for å deponere rene masser på Torpet.

I nyhetsbrevet fra FIAS Proff kan du lese mer om hvilke konsekvenser det får for sortering av gips, betong, grovavfall og rene masser. 

Nyhetsbrev fra FIAS Proff

FIAS minner om at innsamling av avfall kan bli avlyst ved streng kulde, glatte veier eller andre forhold som medfører vanskelige kjøreforhold. Henting blir da utsatt til neste ordinære hentedag.

De fleste kildesorterer hjemme, men hva med arbeidsplassen din?

Ved å kildesortere kan dere bidra til mer gjenvinning og mindre restavfall. Da bidrar dere til mindre utslipp av klimagassen CO2, og det lønner seg. 

Ny utgave av FIAS-posten kom i postkassa uke 44. Der kan du lese om SBS på Røros, og deres stol som er kåret til Europas beste resirkulerte plastprodukt. Du kan også bli bedre kjent med Jan Otto Saur, som er ny sjef i FIAS, og bli med til den tidligere fyllplassen på Torpet, som nå er et moderne deponi, med unik kompostproduksjon høyt til fjells.

pdfFIAS-posten nr. 2 2015

 

I ekstraordinær generalforsamling 16.september sa FIAS' eiere ja til utvidet låneramme og utvidelse av dagens servicebygg på Eid, slik at 10 ansatte i administrasjonen kan samlokaliseres med øvrige ansatte på Eid når dagens leieavtale på Tolga utløper i 2017.

Les flere nyheter