Mye plastemballasje for farlig avfall kan legges i plastsekken, og da drypptørr og uten kork. Men sjekk merkingen, noe må leveres til gjenvinningsstasjonen. 

Les mer her

Synes du også at det er trist å lese om fugler og dyr som dør fordi de tror plast i havet er mat?

Har du forslag til hva som kan gjøres for at mindre søppel skal havne i naturen, og at flere skal kildesortere mer?  

FIAS skal sammen med kommunene i Fjellregionen oppdatere dagens avfallsplan, og vi trenger gode idèer til hva vi kan gjøre for å få en avfallsfri Fjellregion.

Utdeling av sekker for restavfall, papir og plastemballasje er godt i gang, og de fleste har nå mottatt de sekkene de skal ha for perioden 1.7.2018 - 30.6.2019.

Dessverre er det noen forsinkelser, og utdelingen vil fortsette frem tl 24.juni.  

Årsrapporten for FIAS legges frem for godkjenning i generalforsamling 27.april 2018. 

Årsrapport 2017

Alle årsrapporter, med noter

I årets første utgave av FIAS-posten kan du lese om erfaringene med Bokashi-kompostering på Røros, og vinnerne av FIAS miljøpris på SUM-messa.  

FIAS-posten nr. 1/2018

Har du en sofa eller en ødelagt lampe du vil bli kvitt, men ingen mulighet til selv å dra til en av FIAS sine gjenvinningsstasjoner? For at alle skal ha mulighet til å bli kvitt sortert avfall og store gjenstander på en forsvarlig måte, tilbyrFIAS nå tjenesten Avfallstaxi.

Her kan du lese mer om Avfallstaxi

FIAS kjører egne ruter for å samle inn bølgepapp, kartong og papir til makulering fra bedrifter.

Ruteopplysninger for 2018

I nyhetsbrevet fra FIAS Proff kan du lese om hvordan FIAS jobber for å avdekke farlig avfall på branntomter og i forurenset grunn.  

Nyhetsbrev fra FIAS Proff

FIAS samarbeider med Fretex og tar imot alle typer tekstiler, bare det er rent og tørt. Klær som kan brukes på nytt gis bort eller selges, mens fillete tøy og andre tekstiler gjenvinnes til f.eks. pussefiller, isolasjon eller støymatter. 

I høstens utgave av FIAS-posten kan du lese om hvordan auksjon gir nytt liv til gamle ting, og om festivaler som har miljøfokus. 

Visste du også at skoler og barnehager i Fjellregionen kan få gratis undervisningsmateriell? 

Les hele FIAS-posten nr. 2/2017 her.