I 2016 feirer FIAS 20 års jubileum, og lanserer i den forbindelse et nyopprettet miljøfond. Årlig skal det avsettes 10% av overskuddet fra næringsrenovasjonen i FIAS Proff, og etter et godt resultat i 2015 utgjør fondet allerede over 100.000 kroner.

Både bedrifter, privatpersoner, lag og foreninger kan søke om penger fra fondet, til gode miljøtiltak som bidrar til å finne løsninger på
- Forhold knyttet til forurensningsproblematikk
- Kompetanseheving/bevisstgjøring om miljø
- Utvikling av miljøvennlige løsninger

FIAS håper dette kan bidra til økt miljøfokus i Fjellregionen, og at miljøfondet kan inspirere til å videreutvikle gode ideer til beste for miljøet, i tråd med FIAS' motto: Nyttig for folk og miljø. Frist for å søke om midler er 30.april 2017. Send søknaden til

pdfStatutter for "Fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen