FIAS har egne ruter for innsamling av bølgepapp, kartong og makulering for bedrifter. Nå er hentedatoene for 2017 klare. 

Legg merke til at hentedag for bølgepapp endres fra mandag til torsdag for kunder på rute 5, i Alvdal, Tynset og på Kvikne. 

Mange bedrifter har innført kildesortering, og økte mengder bølgepapp og kartong har gjort det nødvendig å gjøre noen endringer på innsamlingsrutene. Kunder på Koppang, Kvikne og Røros som har avtale om kartonghenting, vil heretter få henting mandager. Kunder på rute 5 (Alvdal, Tynset, Kvikne) får endret hentedag fra mandag til torsdag.  

Last ned oppdaterte ruteplaner for 2017 her: 

pdfRuteplan Bølgepapp 2017

pdfRuteplan Kartong 2017

pdfRuteplan Makulering 2017