Nå kan du søke om støtte til gode miljøtiltak i Fjellregionen. Søknadsfrist 30.april.

I 2016 feiret FIAS 20 års jubileum, og lanserte i den forbindelse et nyopprettet miljøfond. Årlig skal det avsettes 10% av overskuddet fra næringsrenovasjonen i FIAS Proff, og etter to gode år utgjør fondet allerede over 300.000 kroner.

Både bedrifter, privatpersoner, lag og foreninger kan søke om penger fra fondet, til gode miljøtiltak som bidrar til å finne løsninger på
- Forhold knyttet til forurensningsproblematikk
- Kompetanseheving/bevisstgjøring om miljø
- Utvikling av miljøvennlige løsninger

FIAS håper dette kan bidra til økt miljøfokus i Fjellregionen, og at miljøfondet kan inspirere til å videreutvikle gode ideer til beste for miljøet, i tråd med FIAS' motto: Nyttig for folk og miljø. Frist for å søke om midler er 30.april 2017. Send søknaden til 

pdfStatutter for "Fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen