Alvdal Hagelag er en av flere søkere som er glade for å få støtte fra FIAS Proff Miljøfond 2017. De og flere andre har søkt og fått tilskudd til å kjøpe inn utstyr for hjemmekompostering. I tillegg er søkere som ønsker å legge til rette for mer kildesortering prioritert. Vil du vite hvem som har fått tilskudd?

Følgende søkere tildeles støtte fra FIAS Proff Miljøfond 2017:

  • Alvdal Hagelag, kr. 29.760,-
  • Auksjonarius Ola Rye, kr. 18.000,-
  • Grønn markedsdag v/Ingebjørg Midtaune og Mari Jensen Aas kr. 10.000,-
  • Solheim Pensjonat, kr. 3.200,-
  • Johanna Henriksson, kr. 1.600,-
  • Prüberhagaen Parsellbruk, kr. 15.840,-
  • Tolgen Hageforening, kr. 19.184,-
  • Engerdalsdagene, kr. 30.000,-
  • Livestock-festivalen, kr. 30.000,-
  • Bortistu DA, kr. 7.190,-

Ved vurdering av søknadene har FIAS lagt vekt på tiltak som bidrar til utnyttelse av ressursene i avfallet, og avfallsreduksjon. Da er både kompostering, kildesortering og gjenbruk gode tiltak. 

Bakgrunn for FIAS Proff Miljøfond

I 2016 besluttet FIAS sine eiere å opprette et miljøfond for gode miljøtiltak i Fjellregionen. Fondet ble lansert på FIAS sitt 20-års jubileum i fjor, og hvert år avsettes 10% av overskuddet fra FIAS Proff. Etter to gode år er fondet på litt over 300.000 kroner.

Både lag, foreninger og privatpersoner ble oppfordret til å søke, og FIAS mottok 14 søknader, fordelt på 8 av 10 kommuner i Fjellregionen. Søknadene er vurdert av en gruppe fastsatt av styret i FIAS, bestående av nestleder i styret, Hilde Bergebakken, daglig leder Jan Otto Saur og kommunikasjonssjef Hanne Maageng Olsen. Vurderingene er gjort på grunnlag av retningslinjer fastsatt i statuttene for fondet:

Utdeling av midler gis til enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter eller andre organisasjoner som bidrar til:

o Forhold knyttet til forurensningsproblematikk
o Kompetanseheving/bevisstgjøring om miljø
o Utvikling av miljøvennlige løsninger
o Gode miljøtiltak

Bildet viser Hanne Maageng Olsen fra FIAS, og Grete Karin Inderberg, Jane Thorshaug, Aase Trønnes og Per Erik Enget fra Alvdal Hagelag.