Fra 1.oktober kan du levere fritidsbåter inntil 15 fot (ca. 5 meter) gratis til FIAS. I tillegg får du refundert tusen kroner fra Miljødirektoratet, når du kan dokumentere at båten er levert til godkjent mottak. Ordningen gjelder ikke båter med innebygd motor, men kano og kajakk er inkludert i ordningen. 

Les mer om ordningen på http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Avfallstyper/Kasserte-fritidsbater/

Husk å få signatur fra betjeningen hos FIAS når du leverer båten, slik at du kan dokumentere at den er levert til godkjent mottak. 

Last ned skjemaet her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Skjema/Bekreftelse-pa-at-fritidsbat-er-levert-til-lovlig-mottak/