Nå kan du søke om støtte til gode miljøtiltak i Fjellregionen. Søknadsfrist 30.april.

FIAS deler ut midler til gode miljøtiltak i Fjellregionen. Årlig avsettes 10% av overskuddet fra næringsrenovasjon i FIAS Proff til dette fondet, og med avsetningen for 2017 er saldo over 400.000,-.

Både bedrifter, privatpersoner, lag og foreninger kan søke om penger fra fondet, til gode miljøtiltak som bidrar til å finne løsninger på
- Forhold knyttet til forurensningsproblematikk
- Kompetanseheving/bevisstgjøring om miljø
- Utvikling av miljøvennlige løsninger

FIAS håper dette kan bidra til økt miljøfokus i Fjellregionen, og at miljøfondet kan inspirere til å videreutvikle gode ideer til beste for miljøet, i tråd med FIAS' motto: Nyttig for folk og miljø.Frist for å søke om midler er 30.april 2018. Send søknaden til.

pdfStatutter for "Fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen