Utdeling av sekker for restavfall, papir og plastemballasje er godt i gang, og de fleste har nå mottatt de sekkene de skal ha for perioden 1.7.2018 - 30.6.2019.

Dessverre er det noen forsinkelser, og utdelingen vil fortsette frem tl 24.juni.  

Abonnenter med sekkerenovasjon mottar 10 sekker for rent papir og 10 sekker for plastemballlasje. Standardabonnement inkluderer 30 sekker for restavfall, fordelt på 2 ruller. Miniabonnement har 15 sekker for restavfall, en rull. Abonnenter med dunk for restavfall mottar ikke sekker for restavfall. Sekkene gjelder for ett års abonnement, fra 1.juli 2018 - 30.juni 2019. 

Trenger du ekstra sekker før de nye deles ut? Restavfallssekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonen eller på kommunens servicetorg. Der får du også ekstra sekker for papir og plastemballajse, de er gratis.  

Dersom du som huseier ikke har mottatt sekker innen 24.juni, ta kontakt med FIAS så raskt som mulig. Abonnenter i Røros og Stor-Elvdal kommune - ta kontakt med kommunen dersom du ikke har fått sekker. Hvis du er leietaker, ta kontakt med huseier dersom du ikke har mottatt sekker.