Utdeling av sekker for restavfall, papir og plastemballasje er avsluttet for i år. Ta kontakt med FIAS dersom du ikke har fått sekker.  

Abonnenter med sekkerenovasjon mottar 10 sekker for rent papir og 10 sekker for plastemballlasje. Standardabonnement inkluderer 30 sekker for restavfall, fordelt på 2 ruller. Miniabonnement har 15 sekker for restavfall, en rull. Abonnenter med dunk for restavfall mottar ikke sekker for restavfall. Sekkene deles ut i mai/juni, og gjelder for ett års abonnement, fra 1.juli 2018 - 30.juni 2019. 

Trenger du ekstra sekker før de nye deles ut? Restavfallssekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonen eller på kommunens servicetorg. Der får du også ekstra sekker for papir og plastemballajse, de er gratis.  

Abonnenter i Røros og Stor-Elvdal kommune - ta kontakt med kommunen dersom du ikke har fått sekker. Hvis du er leietaker, ta kontakt med huseier.