Vellykket rivingsprosjekt i Rendalen

banner

Vellykket rivingsprosjekt
- Ambulansestasjonen i Rendalen

Miljøsanering og kildesortering.

Fiskvik entreprenør i Rendalen hadde oppdraget med å rive den gamle ambulansestasjonen på Otnes. Oppdraget ble gjennomført "etter boka", mye takket være  godt forarbeid fra oppdragsgiver. Miljøsaneringsrapporten var en forutsetning for god planlegging, sier Kenneth Fiskvik, som hadde ansvaret for avfallshåndtering og kildesortering.

Miljøsaneringsrapporten er en del av hms-planen for rivingsprosjekter, og beskriver hva slags avfall som finnes. Den gir et godt grunnlag for både planlegging og prissetting, slik at man unngår unødig stopp og uforutsette kostnader når man går i gang med rivingen.

Fra prosjektet er det levert både tjæretakpapp med PAH, gulvbelegg med PVC, impregnert trevirke og eternitt. Det er levert nesten 5 tonn farlig avfall fra prosjektet, og da er asbest ikke medregnet.

Vellykket prosjekt
Fiskvik forteller om et svært vellykket prosjekt og godt samarbeid med FIAS Proff, som beskrives som  både  fleksibel, løsningsorientert og imøtekommende. God kommunikasjon fra starten av er viktig, sier Bjørnar Fiskvik. Da får man også gode tips om sortering. 

Bildet viser (tv) Kenneth og Vidar Fiskvik. Foto:FIAS

Miljøsanering
TEK10 §9-5 og §9-9 stiller krav til miljøkartlegging. Norconsult utarbeidet rapporten for ambulansestasjonen, i samarbeid med FIAS Proff.

Farlig avfall
Farlig avfall er en fellesbetegnelse for avfall som inneholder stoffer som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.

Elektronisk deklarering
Alle næringsdrivende som leverer farlig avfall til FIAS skal etter 1.mai i fjor benytte elektronisk deklarering når de leverer farlig avfall. 

500,- i gebyr fra 1.april 2017
FIAS innfører gebyr på kr. 500,- for bedrifter som leverer farlig avfall, men som ikke har registrert seg på www.avfallsdeklarering.no. 

Les mer om elektronisk avfallsdeklarering på www.fias.no, og last ned faktaark om eDeklarering.