Miljøkartlegging kan avdekke farlig avfall

banner

Rydding av branntomt
- og forurenset grunn

Miljøkartlegging kan avdekke farlig avfall

Hvordan skal man håndtere forurenset grunn og avfall fra en branntomt? FIAS har flere prosjekter der vi kartlegger og identifiserer type avfall, for å gi svar på hvordan dette skal behandles. Ofte i samarbeid med Norconsult. 

Branntomta på Savalen er et slikt prosjekt. I utgangspunktet gjelder de samme regler som for vanlige riveprosjekter, men kartlegging på en branntomt er spesielt krevende mhp helserisiko. Prøvetaking av det som kan være forurenset grunn kan også være en utfordring. Bildet viser avfallsfaglig rådgiver Ragnhild Utstumo, som tar jordprøver på en tomt på Tynset der det planlegges å bygge nye boliger. 

Prøvene som tas sendes til analyse, og hvis det er tungmetaller eller annen forurensning som overstiger fastsatte grenseverdier for farlig avfall, iverksettes ytterligere undersøkelser. 

Selv lett forurensning kan gi begrensninger for bruk av tomta, og strengest er det for bygging av boliger og barnehager. Lett forurenset masse, bla oljeforurensning, kan FIAS ta imot på Torpet. Farlig avfall sendes til godkjent behandling ved spesielle anlegg. 

Har du spørsmål om miljøkartlegging,
ta kontakt med FIAS på tlf. 62 49 48 00. 

Er du foreberedt på vinteren?
Husk å rydde snø oppå og rundt dunker og containere når du bestiller tømming. Da unngår vi bomtur!
Deklarering av
farlig avfall


Farlig avfall fra bedrifter, lag og foreningen skal deklareres elektronisk via www.avfallsdeklarering.no.

Der kan avfallet deklareres, eller man kan gi FIAS fullmakt til å deklarere på vegne av virksomheten. 

Ved manglende registrering og deklarering er FIAS pålagt av Miljødirektoratet å avvise avfallet. 

Ordningen ble innført i mai 2016, og perioden med overgangsordninger er nå avsluttet.

Les mer