Har du en sofa eller en ødelagt lampe du vil bli kvitt, men ingen mulighet til selv å dra til en av FIAS sine gjenvinningsstasjoner? For at alle skal ha mulighet til å bli kvitt sortert avfall og store gjenstander på en forsvarlig måte, tilbyrFIAS nå tjenesten Avfallstaxi.

Ring FIAS og fortell hva du vil bli kvitt, så kommer vi og henter i løpet av de neste 14-dagene. Du betaler 300,- for oppmøte, og ellers samme pris for avfallet som du ville betalt på gjenvinningsstasjonen.

FIAS kan hente

  • Møbler og andre gjenstander som ikke får plass i restavfallssekken
  • Hvitevarer og elektriske apparater
  • Enkelte typer farlig avfall
  • Bøker og andre gjenstander til brukthandel
  • Tekstiler, glass/metall, kartong og papp

Avfallet må være sortert og emballert, slik at det er egnet for transport og håndtering av en person. Hovedregelen er at vi kan ta med inntil 1m3 avfall pr. kunde.

Henting av større eller tunge gjenstander kan avtales, enten ved at noen er tilstede og bistår med opplasting, eller at det avtales med ekstra mannskap fra FIAS, mot et tillegg i prisen.

Henting av byggavfall, trevirke og hageavfall kan også avtales, mot et tillegg i prisen.

FIAS sekker for restavfall, papir og plastemballasje settes ut for henting på ordinær rute.