Abonnenter med standard husholdningsabonnement eller to miniabonnement kan velge å benytte dunk som oppsamlingsenhet for restavfallet, i stedet for sekk. Dette er en valgfri, betalbar tilleggstjeneste. 

Dunken erstatter restavfallssekkene, og kan trilles frem på hentedag eller stå fast på hentestedet. Papir og plastemballasje leveres i egne sekker, som tidligere. 

Dunk til restavfall tilbys som en valgfri, betalbar tilleggstjeneste. 
Prisen er kr. 200,- pr. år inkl. mva.

Dunk tilbys deg som har standard husholdningsabonnement eller to mini-abonnement, i kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen og Engerdal. 

Dunk utplasseres pr. 1.juli eller 1.januar. Dersom du har mottatt sekker for restavfall, må disse leveres tilbake til kommunen for å kunne bytte til dunk. 

pdfTjenestebeskrivelse Dunk for restavfall