En gjenvinningsstasjon er et betjent avfallsmottak med faste åpningstider. Her kan du levere alle typer avfall. Se egne sider for sortering av avfall for husholdninger. Det finnes en...
For å betjene kunder og hytteeiere som har lang vei til de faste gjenvinningsstasjonene tilbyr FIAS en mobil gjenvinningsstasjon enkelte dager i sommerhalvåret. Da kjører vi...