En gjenvinningsstasjon er et betjent avfallsmottak med faste åpningstider. Her kan du levere alle typer avfall. Se egne sider for sortering av avfall for husholdninger.

Det finnes en gjenvinningsstasjon i hver kommune FIAS betjener.
Kart over gjenvinningsstasjoner.

Ikke alle gjenv.stasjoner har tilgang til løfteutstyr, så ta kontakt på forhånd dersom du trenger hjelp til å lesse av tunge lass. Vi hjelper deg så langt vi har anledning.

Vi setter pris på at du betaler med bankkort når du besøker våre gjenvinningsstasjoner. Vi aksepterer også kredittkort. 

For å betjene kunder og hytteeiere som har lang vei til de faste gjenvinningsstasjonene tilbyr FIAS en mobil gjenvinningsstasjon enkelte dager i sommerhalvåret. Da kjører vi ut bil med kran og ekstra containermateriell, og tar imot alle typer avfall.  

Åpningstider for de mobile gjenvinningsstasjonene finnes på menyen "Åpningstider".