En gjenvinningsstasjon er et betjent avfallsmottak med faste åpningstider. Her kan du levere alle typer avfall. Se egne sider for sortering av avfall for husholdninger.

Det finnes en gjenvinningsstasjon i hver kommune FIAS betjener.
Kart over gjenvinningsstasjoner.

Ikke alle gjenv.stasjoner har tilgang til løfteutstyr, så ta kontakt på forhånd dersom du trenger hjelp til å lesse av tunge lass. Vi hjelper deg så langt vi har anledning.

For å betjene kunder og hytteeiere som har lang vei til de faste gjenvinningsstasjonene tilbyr FIAS en mobil gjenvinningsstasjon enkelte dager i sommerhalvåret. Da kjører vi ut bil med kran og ekstra containermateriell, og tar imot alle typer avfall.  

Åpningstider for de mobile gjenvinningsstasjonene finnes på menyen "Åpningstider".