Husholdningsrenovasjon

Alle husstander er pålagt å være med i en renovasjonsordning. Kommunene i Fjellregionen har derfor opprettet FIAS, som tar seg av den praktiske delen av renovasjonen i området vårt. I Stor-Elvdal og Røros står kommunene selv for innsamlinga med renovasjonsbil.

Abonnement

Husholdninger kan velge mellom to typer abonnement:

  • Standardabonnement: 30 grå restavfallssekker (to ruller à 15 sekker), 10 hvite papirsekker og 10 plastsekker (1 rull)
  • Miniabonnement: 15 grå restavfallssekker (en rull à 15 sekker), 10 hvite papirsekker og 10 plastsekker (1 rull)

Uansett hvilket abonnement du velger, får du benytte returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Hvis du vil endre abonnementet ditt, kontakter du kommunen. Legg merke til at enkelte kommuner kan ha spesielle abonnement.

Dunk

Fra 2016 kan du velge å benytte dunk i stedet for sekk til restavfallet. Dette er en valgfri, betalbar tilleggstjeneste for deg som har standardabonnement eller to miniabonnement. 

pdfTjenestebeskrivelse - Valgfri dunk

Sekker

FIAS deler ut sekker for ett års forbruk en gang i året, i løpet av mai/juni. Kontroller at du har fått riktig antall sekker. Ekstra restavfallssekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonene eller i kommunenes servicetorg. Ekstra papirsekker og sekker for plastemballasje får du gratis på de samme stedene.

Henting av avfall

FIAS henter restavfallrent papir og plastemballasje hos deg. Vi sender deg en tømmeplan hvert år som forteller når renovasjonsrutene går (se menyen til venstre). På hentedagen må sekken være klar til henting senest kl 7.00. Sekken er ditt ansvar til renovasjonsbilen har tatt den med. La sekken stå i sekkestativet, eller dekk den til, for eksempel med en presenning, slik at den ikke blir ødelagt. Sekken må stå maksimalt ti meter fra den vegen renovasjonsbilen kjører, og transportørene våre setter pris på at du knytter igjen sekken. Legg merke til at sekk med plast er lett, og bør festes for ikke å blåse bort. 

Gjenvinningsstasjoner

gjenvinningsstasjonen kan du levere alle typer avfall, om det er gammelt, ødelagt, farlig, ufarlig, smått eller stort. Og her får du god hjelp av hyggelig betjening. Det er minst én bemannet gjenvinningsstasjon i hver kommune, og du kan levere de fleste avfallstyper gratis. Men noen avfallstyper må det betales for ved levering. Dette gjelder avfall som kan variere en god del i mengde fra husholdning til husholdning, og som det er urimelig at fellesskapet skal betale for.

Returpunkt

I alle kommuner finnes det ubemannede returpunkt hvor du kan levere bestemte avfallstyper. Returpunktene er åpne hele tida. Avfallet leverer du gratis, men restavfallskonteinerne på returpunktet er bare for hytteeiere.

Dette kan du levere på returpunktet:

For å se hvor gjenvinningsstasjoner og returpunkter er plasser, se egne kart. Du kan også finne opplysninger om sortering, åpningstider og priser her på våre nettsider.