Kalender og tømmeplan

Alle husholdninger får hvert år, vanligvis i desember, tilsendt en miljøkalender som gjelder det kommende året. Kalenderen viser hentedager for restavfall og papir, samt åpningstider på gjenvinningsstasjoner og sorteringsveileder.

Det lages en kalender for hver rute. Velg din kommune nedenfor for å få en oversikt over hvilke ruter som går i din kommune. Klikk deretter på den aktuelle ruta for å laste ned kalenderen.

Legg merke til at plastemballasje hentes på samme rute som papir.

Du kan også kontakte FIAS og få tilsendt en den trykte miljøkalenderen for din rute.