Alle typer avfall kan leveres inn til FIAS' betjente gjenvinningsstasjoner.

I 2018 har FIAS følgende priser for husholdninger og hytter på gjenvinningsstasjoner:

Prisene er oppgitt inkl. mva.

Restavfall 200,- pr. m3
(20,- pr. 100 liter)
Bølgepapp

0,-

Kartong

0,-

Glass- og metallemballasje

0,-

Metall/jernskrap

0,-

Hageavfall

0,-

EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)

0,-

Farlig avfall
F.eks. maling, lakk, batterier, kjemikalier,
impregnert trevirke, PCB-ruter og eternitt.

 

0,-

Trevirke (ikke impregnert)

0,-

Rene fyllmasser (inert)
F.eks. stein, betong, gips, keramikk, porselen og speil

0,-

Grovavfall til sortering

200,- pr. m3

- Skumgummimadrass

25,- pr. stk.

- Ramme-/springfjærmadrass

50,- pr. stk.

- Lenestol, sofa

25,- pr. sete

Bildekk personbil u/felg, pr. stk

50,- pr. stk.

Bildekk personbil m/felg, pr. stk

100,- pr. stk.


SALG AV UTSTYR og PRODUKTER
 
FIAS papirsekker

0,-

FIAS restavfallsekk, pr. sekk

20,- pr. stk.

Sekkestativ Hardhaus

1.200,- pr. stk.

Salg av kompostjord på Røros, Tynset, Alvdal, Folldal og Koppang

150,- pr. m3

 

Andre avfallstyper betales det ikke for ved levering.

Renovasjonsgebyr

Priser på renovasjonstjenester bestemmes i hver enkelt kommune. Ta kontakt med din kommune for å få vite gjeldende renovasjonsgebyr.

Ekstra sekker til restavfall kan også kjøpes hos kommunen. Vi gjør oppmerksom på at kommunens pris kan avvike fra prisen Fias tilbyr.