FIAS utfører septik-renovasjon i 5 kommuner i Fjellregionen; Alvdal, Folldal, Os, Tolga og Tynset kommune. Spørsmål om tømming i disse kommunene rettes til FIAS. For andre kommuner, ta kontakt med kommunen.

Vakttelefon utenom åpningstid: 976 99 999. Tjenesten leveres av Østerdal Miljø. 

Ordinær tømming inngår i en kommunal abonnementsordning, og planlagte tømminger dekkes av det kommunale gebyr. Ekstratømminger faktureres som tilleggstjenester, og vi tømmer også muldo/utedoer. 

Lukket anlegg/tett tank tømmes, og infiltrasjonsanlegg avvannes.Avvanning er en metode for å skille tørrstoffet fra slammet, og rejektvannet sendes tilbake til kummen. Dette fører til at prosessen med å omdanne slam til tørstoff kommer i gang fortere enn ved å tømme kummen helt. Det er normalt at det er igjen vann i kummen etter avvanning, og ved normal drift av infiltrasjonsanlegget, er det ingen fare for oversvømmelse.

For å unngå problemer med tømming er det viktig at det ikke kastes gjenstander i do. 

Har du do-vett?

Slam fra septiktømming behandles på FIAS sitt behandlingsanlegg i Tolga kommune. Slam blandes med kvernet trevirke og hageavfall og komposteres til kompostjord.

Les mer om kompostjord fra FIAS.