Noen abonnenter som har dunk til restavfallet opplever at det kan være noe avfall igjen i dunken etter tømming om vinteren. Det kan skyldes at avfallet har fryst fast. Renovatøren gjør sitt beste...
Noen ganger må FIAS innstille tømming pga. streng kulde. Årsaken er at kulda skaper problemer for både folk og utstyr. Henting utsettes til neste ordinære hentedag, noe som skaper problemer for...
Bygningsmaterialer kan inneholde farlige stoffer, og dette avfallet må behandles forsvarlig for å unngå helseskader og miljøforurensning. FIAS kan ta imot farlig avfall både på gjenvinningsstasjoner...
FIAS har fått flere henvendelser vedr. hjemmekompostering. Det har i løpet av siste tiår blitt kjørt forsøk med flere former for matinnsamling, sentralsortering og hjemmekompostering av matavfall i...
Sparepærer inneholder kvikksølv, og skal leveres til gjenv.stasjon for forsvarlig behandling. Men hva hvis den knuser? Folkehelseinstituttet gir følgende svar: Sparepærer med kvikksølv: Hva...
Papir som er benyttet i laserskriver eller kopimaskin med laser skal ikke legges i papirsekken og leveres som rent papir. Årsaken er at laserbrent skrift/farge ikke lar seg vaske vekk fra...
Bøker uten perm og uten limt rygg kan kastes i papirsekken. Bøker av god kvalitet kan ev. leveres til brukthandel. Dette avtaler du med betjeningen på...
Du kan bruke papirsekker fra tidligere år, og alle de grå FIAS-sekkene for restavfall. Disse sekkene kan settes ut for henting på rute, eller leveres gratis på gjenvinningsstasjoner.  Andre...
Avfallssekker kjøres ut en gang pr. år, normalt i løpet av mai. Mangler du sekker, kan du kjøpe ekstra sekker i kommunen eller på gjenvinningsstasjoner. Ekstra sekker for papir og plastemballasje...
Miljøkalenderen viser hentedager, åpningstider og annen nyttig informasjon. Den deles ut til boligen før jul. Utdeling skjer på dugnad, og en postkasse kan derfor bli oversett. Dersom du ikke har...