Noen abonnenter som har dunk til restavfallet opplever at det kan være noe avfall igjen i dunken etter tømming om vinteren. Det kan skyldes at avfallet har fryst fast. Renovatøren gjør sitt beste for at alt avfallet skal tømmes ut, men kan ikke banke for hardt i dunken, for da kan dunken sprekke. 

Et tips er å legge avispapir eller eggekartong i bunn av dunken. Da er det mindre sjanse for at avfallet fryser fast.  

Noen ganger må FIAS innstille tømming pga. streng kulde. Årsaken er at kulda skaper problemer for både folk og utstyr. Henting utsettes til neste ordinære hentedag, noe som skaper problemer for abonnenter som har dunk til restavfallet. 

Bygningsmaterialer kan inneholde farlige stoffer, og dette avfallet må behandles forsvarlig for å unngå helseskader og miljøforurensning. FIAS kan ta imot farlig avfall både på gjenvinningsstasjoner og på vårt anlegg på Eid i Tolga kommune. 

Husholdninger kan levere inntil 400kg farlig avfall gratis pr. år (jfr. avfallsforskriften §11-10). Mengder ut over 400kg prissettes som næringsavfall. Ettersom det ikke er vekt på gjenv.stasjoner, er grensen satt til fri levering av maks 1 m3 farlig avfall pr. år. 

pdfPrisliste - næringsavfall til gjenv.stasjon
pdfPrisliste - næringsavfall til Eid

Les mer om farlig avfall her

Hvis du leter etter smarte sorteringsløsninger hjemme, kan vi tipse om en oversikt utarbeidet av retursamarbeidet Loop.

Les mer her.

FIAS har fått flere henvendelser vedr. hjemmekompostering. Det har i løpet av siste tiår blitt kjørt forsøk med flere former for matinnsamling, sentralsortering og hjemmekompostering av matavfall i FIAS-området. FIAS har etter dette valgt en løsning med forbrenning av matavfall sammen med øvrig restavfall fra husholdningene.

Når det gjelder hjemmekompostering, har FIAS valgt å ikke prioritere dette.

knust sparepære

Sparepærer inneholder kvikksølv, og skal leveres til gjenv.stasjon for forsvarlig behandling. Men hva hvis den knuser?

Papir som er benyttet i laserskriver eller kopimaskin med laser skal ikke legges i papirsekken og leveres som rent papir. Årsaken er at laserbrent skrift/farge ikke lar seg vaske vekk fra papiret, og etterlater svarte prikker i det nye papiret. Aviser og annet lesestoff har trykksverte som vaskes av, og gjør det mulig å gjenbruke papiret. 

Les mer om kildesortering av papir her.

Bøker uten perm og uten limt rygg kan kastes i papirsekken.

Du kan bruke papirsekker fra tidligere år, og alle de grå FIAS-sekkene for restavfall.

Avfallssekker kjøres ut en gang pr. år, normalt i løpet av mai.