Avfallspyramiden generell

FIAS har som mål å ha et tydelig miljøfokus i alt vi gjør, og gjenvinning av avfall er et prioritert område. Vi skiller mellom ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. 

Ombruk betyr å bruke ting om igjen. Hvis du har brukbare gjenstander du ikke lenger trenger, kan andre få nytte av dem hvis du leverer dem til brukthandelen til FIAS.

Materialgjenvinning betyr at materialene i avfallet brukes til å produsere nye produkter. F.eks. kan avispapir brukes til å lage nytt papir. Av det avfallet FIAS mottar, materialgjenvinnes ca. 40%.

Energigjenvinning betyr at energien i avfallet gjenvinnes til varme.  Ca. 60% av avfallet FIAS behandler går til energigjenvinning i fjernvarmeanlegg.

FIAS sørger for at avfallet behandles forsvarlig og på en miljøvennlig måte. Du bidrar ved å kildesortere avfallet. Men husk - det mest miljøvennlige er å unngå at avfall oppstår. Det kan du oppnå ved å være bevisst på hva du kjøper, og hva du kaster.

Avfallspyramiden over illustrerer den nasjonale prioritering av avfallshåndtering.