Det daglige avfallet fra hytta som ikke kan sorteres, kaster du i egne containere for restavfall.Containere for restavfall er plassert i nærheten av hyttefelt, eller langs "hjemveien". På de fleste steder er det også mulig å levere sortert avfall som papp og papir og glass- og metallemballasje.

Innkaståpningen i containerne er begrenset, for herkaster du kun detdaglige avfallet som får plass i en bærepose. Farlig avfall, ee-avfall, store gjenstander og avfall fra bygging etc. leveres tilgjenvinningsstasjonen.