Avfall fra landbruk og gårdsdrift er næringsavfall, og skal leveres til godkjent mottak (Forurensningslovens §32). Husholdningsavfallet fra bolig eller seter inngår i kommunalt abonnement, og...
På forespørsel fra landbruksorganisasjon eller kommunen kan vi organisere innsamlingsaksjoner for ei eller flere bygder i kommunen. Innsamlingsaksjoner kan gjennomføres vår eller høst. Det er...
Plast fra landbruket er næringsavfall, og skal leveres til godkjent anlegg. Det er forbudt å brenne eller deponere.  Landbruksplast omfatter landbruksfolie (PE), pressfolie, PP-sekk og...