Avfall fra landbruk og gårdsdrift er næringsavfall, og skal leveres til godkjent mottak (Forurensningslovens §32). Husholdningsavfallet fra bolig eller seter inngår i kommunalt abonnement, og omfattes av FIAS' tilbud til husholdninger.

Alle tjenester FIAS tilbyr bedrifter er også tilgjengelig for landbruket. I tillegg har vi noen tjenester tilpasset landbrukets behov:

På forespørsel fra landbruksorganisasjon eller kommunen kan vi organisere innsamlingsaksjoner for ei eller flere bygder i kommunen.

Innsamlingsaksjoner kan gjennomføres vår eller høst. Det er en forutsetning at det avtales lokalt ansvar. Innsamlingspris og betingelser avtales i hvert tilfelle. Slik innsamling kan omfatte

Landbruksplast leveres gratis til gjenvinningsstasjonene når det er riktig sortert:

  • PE-folie. Hvit eller farget rundballefolie, strekkfilm, innersekk.
    Hvit folie holdes adskilt fra farget og blank folie.
  • Vevd yttersekk/storsekk av PP, inkludert innersekk.
  • Pressegarn, -nett

Rundballefolien skal ristes ren for innhold og pressgarn, og lagres slik at den ikke er forurenset av jord, stein eller annet avfall. Les mer om levering av landbruksfolie her.

All annen eller usortert plast er restavfall.

Næringsavfall skal leveres til godkjent anlegg. Det er forbudt å brenne eller deponere.