Avfall fra landbruk og gårdsdrift er næringsavfall, og skal leveres til godkjent mottak (Forurensningslovens §32). Husholdningsavfallet fra bolig eller seter inngår i kommunalt abonnement, og omfattes av FIAS' tilbud til husholdninger.

Alle tjenester FIAS tilbyr bedrifter er også tilgjengelig for landbruket. I tillegg har vi noen tjenester tilpasset landbrukets behov:

På forespørsel fra landbruksorganisasjon eller kommunen kan vi organisere innsamlingsaksjoner for ei eller flere bygder i kommunen.

Innsamlingsaksjoner kan gjennomføres vår eller høst. Det er en forutsetning at det avtales lokalt ansvar. Innsamlingspris og betingelser avtales i hvert tilfelle. Slik innsamling kan omfatte

Plast fra landbruket er næringsavfall, og skal leveres til godkjent anlegg. Det er forbudt å brenne eller deponere. 

Landbruksplast omfatter landbruksfolie (PE), pressfolie, PP-sekk og pressnett. 

Kvalitetskrav: 

  • Plasten skal være ristet ren og tømt for fuktighet. Ikke tilgriset av for-rester, matrester eller annet avfall. 
  • Hvit landbruksfolie skal holdes adskilt fra annen folie. 
  • Farget folie, folie med farget trykk og PP-sekk kan leveres samlet.
    PP-sekk kan stappes "sekk--i-sekk". Da blir det mindre risiko for flyveavfall, og bedre kvalitet på plasten som skal gjenvinnes. 
  • Pressnett er restavfall, og holdes adskilt fra all annen folie.
    Dette kan leveres gratis når folie leveres til FIAS. 

pdfLast ned faktaark for landbruksfolie.

Tips! 

Landbruksfolien kan pakkes i ved-stativ (som vist på bildet). Ett stativ for hvit folieog ett for farget folie. 

NB! Ev. pakketråd må fjernes ved levering til FIAS