Mange mindre bedrifter og virksomheter ønsker å kildesortere avfallet sitt, men opplever at henting av små mengder kan bli for dyrt. FIAS tilbyr derfor bedrifter å levere mindre mengder avfall (inntil 3 m3) til gjenvinningsstasjonene.

Ettersom bedrifter ikke er pålagt å betale et fast renovasjonsgebyr slik som husholdningene, gjelder egne priser ved levering til gjenvinningsstasjoner.

pdfPrisliste gjenvinningsstasjon fra 1.januar 2018

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene finner du her.

Bedrifter som har store mengder avfall kan inngå avtale om henting eller de kan levere direkte til vår omlastingsstasjon på Eid. Ta kontakt med en av våre markedskonsulenter på tlf. 62 49 48 00 for pristilbud.