Når søppelsekken er for liten og en container er for stor kanProffBag! være et bra alternativ for deg som har avfall du vil bli kvitt.Den gjør det også enklere åholdeulike typer sortert avfallfra hverandre.

ProffBag! er en storsekk på 1m3 som kanleveres til gjenvinningsstasjonen eller til FIAS' sentrale mottak på Eid. Du kan ordne transport selv, eller bestille dette av FIAS.

ProffBag! kan brukes av både privatpersoner og bedrifter, og prisen i 2018 er kr. 136,- + mva.Ved levering betaler du foravfalletiht. vanlige prislister. De fleste typer sortert avfall er gratis for privatpersoner. Sekken får du kjøpt på gjenvinningsstasjonen.

Her kan du lese mer om ProffBag!