Innsamling av restavfall, rent papir og plastemballasje følger de samme ruter som for husholdninger. 

Restavfall, rent papir og plastemballajse

Bølgepapp, kartong og makulatur samles inn på faste ruter. Last ned tømmeplan for aktuell avfallstype for 2017: 

pdfBølgepapp 2017

pdfKartong 2017

pdfMakulering - ny fra 1.mai 2017

Legg merke til at det er nye hentedager for makulatur fra 1.mai 2017, og at vi nå henter hver 14.dag.

Hentedag for bølgepapp endres fra mandag til torsdag for kunder på rute 5, i Alvdal, Tynset og på Kvikne.