Sortering og kvalitetskrav

FIAS har utarbeidet et sett med faktaark som beskriver krav til sortering for avfall som skal leveres FIAS. Disse kan lastes ned via linkene nedenfor.

Produktarkene er utformet slik at de kan benyttes som oppslag internt i bedriften, og på den måten være en veileder for ansatte som ønsker å kildesortere.

En bedrift kan velge ulike ordninger for å bli kvitt avfall. Det kan hentes på rute, leveres til gjenvinningsstasjon eller leveres direkte til vårt omlastningsanlegg på Eid. På produktarkene er det plass til å skrive inn egne merknader for å kunne informere ansatte om hva slags ordning som gjelder i sin bedrift.