250.000,- fra Miljøfondet

2. juni 2020

FIAS mottok i år 10 søknader til FIAS Proff Miljøfond, og 9 av disse har fått tildelt midler på tilsammen 250.000,- kroner.

  • Rendalen kommune, kr. 10.000,- for premiering av søppelplukkere
  • Rendalen kommune, kr. 40.000,- til plastsmart landbruk
  • Alvdal IL, kr. 23.000,- til tiltak mot spredning av gummigranulat fra kunstgressbane
  • Prüberhagaen parsellbruk, kr. 6.596,- til mini-drivhus
  • Regionrådet for Fjellregionen, kr. 50.000,- til Ungdomsrådets klimatoppmøte og «Fjellungdom i klimaskifte»
  • Hola Bygdelag, kr. 20.000,- til avfallsløsning ved Vesleenget
  • Fjellbygda 4H, kr. 10.000,- til ulike tiltak, bla. re-design og reparasjon
  • Visit Røros, kr. 40.000,- for innleie av miljøverter på Julemarked og Rørosmart’n
  • TIF Skøyter, kr. 30.000,- tilskudd til elektrisk ismaskin

I tillegg til disse søknadene, er det satt av 20.000,- til rydding av herreløst avfall som ikke dekkes av andre tilskuddsordninger.

Les mer om FIAS Proff Miljøfond.