Datalekkasje hos Norkart

11. mai 2022

Det ble 5/5-22 avdekket et datainnbrudd hos Norkart som leverer våre IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon. Norkart har ikke holdepunkter som tilsier at opplysninger er forsøkt misbrukt.

Informasjon som navn, adresse og fødselsnummer for tidligere- og eksisterende eiere samt festere og eiere av boretter er berørt. Vi jobber med å vurdere omfang og risiko for våre abonnenter/kunder,- og vil komme med mere informasjon dersom utredningen avdekker behov for det.

Vi gjør vårt ytterste for å jobbe i tråd med lover og regler om datasikkerhet, og vi vil oppfordre til å alltid være årvåken, spesielt på forsøk på svindel og ID-tyveri. Datatilsynets råd for å unngå misbruk av personopplysninger finner du på: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulikeomrader/internett-og-apper/id-tyveri/oppdage-forebygge/

Dersom du har spørsmål i anledning saken, henviser vi til å kontakte Norkart.