Innsamling innstilt pga. kulde?

4. februar 2021

Dersom det er kaldere enn -20 på vesentlige deler av en rute, kan det være at FIAS velger å utsette henting av avfall. Her kan du lese hvilke ruter som er berørt.

Dersom vi må innstille en planlagt rute pga. kulde, vil vi varsle berørte abonnenter på SMS. Melding sendes til den som står oppført som regningsmottaker i kommunens abonnementsregister, og vi sender melding til det mobiltelefonnummeret som regningsmottaker har oppgitt på Altinn. Leietagere må få informasjon fra huseier, eller sjekke informasjon på FIAS sin hjemmeside. 

Fredag 12.februar er innsamling av matavfall og papp/papir i Tolga, Vingelen, Os og Dalsbygda innstilt pga. kulde. Abonnenter er varslet på SMS.

Torsdag 11.februar er innsamling av matavfall og papp/papir sør i Engerdal innstilt pga. kulde. Containertømming hos bedrifter i Tolga, Dalsbygda og Folldal blir trolig utført i løpet av dagen, hvis temperaturen stiger utover dagen.

Fredag 5.februar er innsamling av matavfall og papp/papir i Holtålen innstilt. Det blir heller ikke hentet restavfall på Os, Tolga og Telnes, og tømming av restavfallscontainere for bedrifter er innstilt i Stor-Elvdal og Rendalen. Abonnenter er varslet på SMS.

Innsamling av matavfall og papp/papir på Tynset og Kvikne og deler av Telnes er innstilt pga. kulde torsdag 4.februar. Det vil heller ikke bli hentet restavfall for bedrifter i området Os/Dalsbygda. Innsamling av papp/papir for bedrifter i nordlige del av regionen er også innstilt i dag. Abonnenter er varslet på SMS, og vil bli varslet på SMS når vi vet når innsamling kan gjennomføres.

Innsamling av matavfall og papp/papir i Engerdal er innstilt tirsdag 2.februar. Vi kan dessverre ikke si noe om når vi kan gjennomføre innsamling. Du kan levere papp og papir (men ikke matavfall) til returpunkt eller gjenv.stasjon dersom dunken er full og du ikke har lagringsplass.

Det er fortsatt kaldt, men vi vet at temperaturen stiger litt utover dagen, så alle ruter kjøres som planlagt mandag 1.februar.

Det har vært kaldt vær i uke 4, men  alle ruter er kjørt som planlagt, også fredag 29.januar.

Vi planlegger å samle inn avfall i Os og Dalsbygda fredag 22.januar, dersom temperaturen tillater det. Husk å rydde bort snø oppå og rundt dunken hvis det har snødd siden du satte den frem.

Innsamling av matavfall, papp og papir som ble utsatt på Tolga, Telnes og Vingelen fredag 15.januar, kjøres i stedet tirsdag 19.januar.

Fredag 15.januar stopper dessverre kulda innsamling av matavfall, papp og papir i Tolga, Telnes, Vingelen, Os og Dalsbygda. Vi vil samle inn avfallet så snart temperaturene tillater det, men vi er også avhengig av å ha nok materiell. Vi sender derfor SMS til berørte abonnenter når de kan sette frem dunken igjen. Dette vil skje i løpet av neste uke.

Torsdag 14.januar er det igjen kaldt regionen, men all innsamling gjennomføres som planlagt. Alle ruter som ble innstilt pga. kulde i forrige uke er kjørt tidligere denne uka.

Fredag 8.januar er innsamling av restavfall for abonnenter på Tolga, Telnes og Os innstilt pga. kulde. Det ble målt ned til -29 på deler av strekningen. Avfallet vil bli hentet så snart temperaturene tillater det, så la dunken stå fremme.

Torsdag 7.januar er innsamling av matavfall og papp/papir innstilt for abonnenter på Tynset. Strekningen Lonåsen-Kvikne kjøres som planlagt. Innsamling utsettes til lørdag 9.januar, hvis temperaturene tillater det. Innsamling av restavfall i Os, Tolga og Engerdal, som ble avlyst mandag, kjøres torsdag 7.januar som opprinnelig varslet.

Onsdag 6.januar er innsamling av matavfall og papp/papir innstilt for abonnenter i Alvdal kommune, samt deler av Tynset (Savalen/Fåset) og deler av Rendalen (Hanestad). Vi håper å kunne kjøre de aktuelle rutene i løpet av helga, så la dunken stå fremme, så tømmer vi den så snart vi har anledning. Dersom du ikke har anledning til å la dunken stå fremme, kan du hente den inn igjen, og sette frem på neste ordinære tømmedag.

Mandag 4.januar ble innsamling av glass- og metallemballasje hos flere abonnenter på Alvdal og Tynset innstilt, samt innsamling av restavfall hos flere abonnenter i Os, Tolga og Engerdal.