Innsamling kan bli avlyst

23. november 2018

FIAS minner om at innsamling av avfall kan bli avlyst ved streng kulde, glatte veier eller andre forhold som medfører vanskelige kjøreforhold. Henting blir da utsatt til neste ordinære hentedag.

Dersom det er kaldere enn -20 på vesentlige deler av en rute kan henting bli innstilt, og utsatt til neste ordinære hentedag. Vi beklager de ulemper dette medfører, men ber om forståelse for at vi må ta hensyn til mannskap og utstyr.

Når henting må innstilles vil FIAS varsle berørte abonnenter via SMS, og da benyttes telefonnummer som er oppgitt for huseier på 1881. Dersom mange abonnenter blir berørt av avlyste ruter informeres det i tillegg via lokalradio og FIAS sin hjemmeside.

Vi minner om at det er abonnenten sitt ansvar å beskytte sekken inntil den blir hentet. Vi anbefaler å bruke sekkestativ, men du kan også beskytte sekken på andre måter. Stativ for avfallssekker får du kjøpt på gjenvinningsstasjonene.