Innstilt tømming pga. kulde eller snø?

7. januar 2022

Når det er kaldere enn -20 på vesentlige deler av en rute, kan det være at FIAS velger å utsette henting av avfall. Her kan du lese hvilke ruter som er berørt.

Dersom vi må innstille en planlagt rute pga. kulde, vil vi varsle berørte abonnenter på SMS. Melding sendes til den som står oppført som regningsmottaker i kommunens abonnementsregister, og vi sender melding til det mobiltelefonnummeret som regningsmottaker har oppgitt på Altinn. Leietagere må få informasjon fra huseier, eller sjekke informasjon på FIAS sin hjemmeside. 

Innstilte ruter 7. januar:

Vi har i dag avlyst restavfallsrutene 5 og 10 pga. kulde. Rute 5 er Telneset-Vingelen og Tolga. Rute 10 er Dalsbygda- Os sentrum og ned til Tolga grense. SMS om dette er sendt ut til abonnentene. Vi satser på å kjøre dem inn igjen Tirsdag 11.01.2022.

Ikke tømt 21. januar:

I dag var det to steder det ikke ble tømt pga. mye snø og mangel på brøyting:

  • Storengveien, Krullhaugen og Grøtliveien på Kvikne,
    Myrvangveien i Lonåsen og Graneng mellom Lonåsen og Motrøkrysset.