Ikke tømming pga. kulde eller snø?

4. januar 2023

Når det er kaldere enn -20 på vesentlige deler av en rute, kan det være at vi velger å utsette henting av avfall. Her kan du lese hvilke ruter som er berørt.

Dersom vi må innstille en planlagt rute pga. kulde, vil vi varsle berørte abonnenter på SMS. Melding sendes til den som står oppført som regningsmottaker i kommunens abonnementsregister, og vi sender melding til det mobiltelefonnummeret som regningsmottaker har oppgitt på Altinn. Leietagere må få informasjon fra huseier, eller sjekke informasjon på nettsida. 

Innstilte ruter

4. januar

Alvdal: Noen husholdninger vil oppleve at kun papp/papir har blitt tømt i dag og ikke matavfallet. Det er pga. at havarert bil i går gjorde at en av de tre bilene som tømte i dag en kun kan har ett kammer, og dermed kunne vi bare tømme én dunk. Siden det kjøres mat hver andre uke og papp/papir hver fjerde uke, valgte vi å tømme papp/papir denne gangen. Matavfallsdunken deres blir dermed tømt om to uker.

3. januar

Engerdal: På grunn av kulde og havarert bil, ble ikke mat og papp/papir hentet i Engerdal kommune. Grunnet bilmangel blir dette da hentet først om to uker, da det egentlig skal hentes matavfall og plastemballasje. Vi ber derfor om at det i stedet settes fram dunkene for papp og papir og matavfall tirsdag 17/1. Plastemballasje blir da hentet på neste ordinære hentedag som blir 14/2. Husk å varsle leieboer om du er utleier.

13. desember

Vi har i dag utsatt tømming i Folldal. Vi satser på at det er mildere til 20.12 og planlegger henting da i stedet.