Korona-smitte – Hva gjør FIAS?

12. mars 2020

Innsamling av husholdningsavfall er definert som en samfunnskritisk funksjon. FIAS vurderer situasjonen løpende, og iverksetter tiltak som anses som nødvendig for å sikre viktige funksjoner.

På kort sikt er det få konsekvenser for daglig drift i FIAS. Innsamling av avfall gjennomføres som planlagt, og gjenvinningsstasjoner holder åpent som normalt.

For å redusere risiko for smitte har vi iverksatt følgende tiltak:

  • Våre lokaler er nå kun tilgjengelig for ansatte. Det betyr at kunder på gjenvinningstasjoner og Eid betjenes utendørs, og øvrig kontakt med publikum skjer på telefon eller epost/digitale kanaler.
  • Bruktbutikkene holder stengt.
  • Reise- og møtevirksomhet begrenses for å redusere risiko for smitte, og kontoransatte i FIAS benytter hjemmekontor så langt det er mulig.

Dersom sykdom medfører omfattende fravær, vil vi prioritere arbeidsoppgaver ut fra de beredskapsplaner som finnes i FIAS. Det innebærer at innsamling, omlasting og uttransport av restavfall vil bli prioritert. Gjenvinningsstasjoner kan bli stengt som følge av manglende bemanning, og det kan bli noe lenger responstid på henvendelser.

Bakgrunn for tiltak er at verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise på grunn av det nye koronaviruset. Koronaviruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Les mer på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine hjemmesider.