Priser næringsavfall 2021

18. januar 2021

Gjennom FIAS Proff tilbyr FIAS renovasjonstjenester til bedrifter og virksomheter i Fjellregionen. Bedrifter er ikke pålagt å betale renovasjonsgebyr, men betaler for det avfallet de faktisk leverer.

FIAS Proff tilbyr henting av avfall på faste ruter, levering til gjenvinningsstasjoner eller levering direkte til omlastingsanlegget på EId. For avtale om henting eller levering direkte til Eid, ta kontakt med en av våre markedskonsulenter for tilbud.

Følgende priser gjelder for bedrifter som leverer avfall til våre gjenvinningsstasjoner:

–> Prisliste Næring levering fra 1.1.2021

I 2021 har prisen på levering av papp og papir til gjenvinningsstasjonene økt, som følge av at papp og papir nå leveres samlet, med en felles pris. Prisen inkluderer maskinell sortering, i tillegg får FIAS nå lavere godtgjørelse ved salg av papp og papir til gjenvinning. Også prisen på levering av glass- og metallemballasje har økt, som en følge av økte kostnader for levering til gjenvinning.