Takk for innsatsen!

21. desember 2020

Året 2020 har vært et annerledes år for mange, og for deg som innbygger i Fjellregionen har det blitt litt ekstra spesielt, ettersom FIAS har gjort store endringer i renovasjonsordningen. Vi vil takke dere for innsatsen i året som har vært.

Nå er det kildesortering av matavfall, det er enklere å sortere papp og papir, og du trenger ikke lenger dra til returpunktet for å levere glass- og metallemballasje. Og ikke minst – nå er det dunk i stedet for sekk for avfallet. Til glede for mange, og irritasjon for noen.

Endringen har vært krevende, men med god hjelp fra positive innbyggere, kommunene som eiere og ikke minst dedikerte dyktige medarbeidere i FIAS, har vi fått det til. Etter snart fire måneder med ny ordning, ser vi at det meste begynner å «gå seg til». Vi får inn mye matavfall i grønne poser, og det er etablert mange gode løsninger for dunker rundt omkring i regionen. Så nå vil jeg benytte anledningen til å takke dere alle – for at dere bidrar til mer kildesortering, for miljøet og for fremtida.

Jeg vil også ønske dere alle – både innbyggere, ansatte og eiere – en riktig god jul, og et godt nytt år.

Mvh

Jan Otto Saur

Daglig leder