Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as (FIAS) eies av kommunene Holtålen og Røros i Sør-Trøndelag og Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal i Hedmark. Selskapet ble stiftet i 1996.

pdfVedtekter.

FIAS skal ivareta kommunenes oppgaver innen innsamling og behandling av avfall fra husholdninger, hytter og fritidseiendommer. Kommunene står selv for forvaltningsmessige oppgaver som fastsetting av gebyrer og innkreving av disse.

FIAS skal ha avfallsløsninger som er miljøvennlige og brukervennlige, og som totalt sett bidrar til en god utnyttelse av naturressursene.

 

holtalen
roros
os
tolga
tynset
alvdal
engerdal
folldal
rendalen
stor_elvdal
Holtålen Røros Os Tolga Tynset Alvdal Engerdal Folldal Rendalen Stor-Elvdal