Styret består av seks medlemmer, hvorav en velges av og blant de ansatte. Det er tre nummererte varamedlemmer, samt et varamedlem for de ansatte.

Etter generalforsamlingen 28.april 2017 er styresammensetningen som følger: 

Styremedlemmer
Reidar Åsgård, Engerdal, leder
Hilde Bergebakken, Røros
Jakob Nordstad, Tynset
Stine Ringnes, Tolga
Ove Meisal, Folldal
Per Egil Tuvan, (ansattes representant), Folldal

Varamedlemmer
1. Ole Nyhus, Alvdal
2. Linda O. Henriksen, Stor-Elvdal
3. Arne Hagetrø, Rendalen

Per Jon Oldertrøen (ansattes representant), Tynset