Styret består av seks medlemmer, hvorav en velges av og blant de ansatte. Det er tre nummererte varamedlemmer, samt et varamedlem for de ansatte.

Etter generalforsamlingen 22.april 2016 er styresammensetningen som følger: 

Styremedlemmer
Reidar Åsgård, Engerdal, leder
Hilde Bergebakken, Røros
May Tove Dalbakk, Tynset
Ole Anders Holden, Holtålen
Jakob Nordstad, Tynset
Per Egil Tuvan, (ansattes representant), Folldal

Varamedlemmer
1. Ole Nyhus, Alvdal
2. Linda O. Henriksen, Stor-Elvdal
3. Ove Meisal, Folldal

Per Jon Oldertrøen (ansattes representant), Tynset