Styret

Styret består av seks medlemmer, hvorav en velges av og blant de ansatte. Det er tre nummererte varamedlemmer, samt et varamedlem for de ansatte. Etter generalforsamlingen 27.april 2018 er styresammensetningen som følger:

Styremedlemmer

  • Reidar Åsgård, Engerdal, leder
  • Hilde Bergebakken, Røros
  • Jakob Nordstad, Tynset
  • Stine Ringnes, Tolga
  • Ove Meisal, Folldal
  • Rune Storli (ansattes representant)

Varamedlemmer

  1. Linda O. Henriksen, Stor-Elvdal
  2. Arne Hagetrø, Rendalen
  3. Thomas Engåvoll, Os

Knut Roar Tangen (ansattes representant)