Styret

Styret består av seks medlemmer, hvorav en velges av og blant de ansatte. Det er tre nummererte varamedlemmer, samt et varamedlem for de ansatte. Etter generalforsamlingen 23.april 2021 er styresammensetningen som følger:

Styremedlemmer

  • Jakob Nordstad, Tynset, leder
  • Stine Ringnes, Tolga
  • Ove Meisal, Folldal
  • Bjørg Helene Skjerdingstad, Holtålen
  • Linda Otnes Henriksen, Stor-Elvdal
  • Rune Storli (ansattes representant)

Varamedlemmer

  1. Arne Hagetrø, Rendalen
  2. Thomas Engåvoll, Os
  3. Hans Vintervold, Røros

Magnar Gjelten (ansattes representant)