Styre og eiere

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as (FIAS) eies av kommunene Holtålen og Røros i Trøndelag og Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal i Hedmark. Selskapet ble stiftet i 1996, og ble 31. mars 2002 omdannet til et kommunalt eid aksjeselskap.

Styret

Styret består av seks medlemmer, hvorav en velges av og blant de ansatte. Det er tre nummererte varamedlemmer, samt et varamedlem for de ansatte. Etter generalforsamlingen 6. mai 2022 er styresammensetningen som følger:

Styremedlemmer

  • Stine Ringnes, Styreleder (Tolga)
  • Linda Otnes Henriksen, Nestleder (Stor-Elvdal)
  • Ove Meisal (Folldal)
  • Bjørg Helene Skjerdingstad (Holtålen)
  • Arne Hagetrø (Rendalen)
  • Rune Storli (ansattes representant)

Varamedlemmer:

  1. Thomas Engåvoll (Os)
  2. Hans Vintervold (Røros)
  3. Mia Catrin Faldmo (Engerdal)
  4. Magnar Gjelten (ansattes representant)