Styret

Styret består av seks medlemmer, hvorav en velges av og blant de ansatte. Det er tre nummererte varamedlemmer, samt et varamedlem for de ansatte. Etter generalforsamlingen 17.juni 2020 er styresammensetningen som følger:

Styremedlemmer

  • Jakob Nordstad, Tynset, leder
  • Bjørg Helene Skjerdingstad, Holtålen
  • Stine Ringnes, Tolga
  • Ove Meisal, Folldal
  • Linda Otnes Henriksen, Stor-Elvdal
  • Rune Storli (ansattes representant)

Varamedlemmer

  1. Arne Hagetrø, Rendalen
  2. Thomas Engåvoll, Os
  3. Hans Vintervold, Røros

Magnar Gjelten (ansattes representant)