Styret

Styret består av seks medlemmer, hvorav en velges av og blant de ansatte. Det er tre nummererte varamedlemmer, samt et varamedlem for de ansatte. Etter generalforsamlingen 3.mai 2019 er styresammensetningen som følger:

Styremedlemmer

  • Reidar Åsgård, Engerdal, leder
  • Jakob Nordstad, Tynset
  • Bjørg Helene Skjerdingstad, Holtålen
  • Stine Ringnes, Tolga
  • Ove Meisal, Folldal
  • Rune Storli (ansattes representant)

Varamedlemmer

  1. Arne Hagetrø, Rendalen
  2. Thomas Engåvoll, Os
  3. Hans Vintervold, Røros

Knut Roar Tangen (ansattes representant)