Vår ledestjerne:

Nyttig for folk og miljø

Vår visjon:

Vi skal utnytte ressursene best mulig.

Vår forretningsidè:

Avfallshåndtering med fokus på brukervennlige, miljøvennlige og effektive løsninger.

Våre kjerneverdier:

Vi er..

Pålitelig

- fordi vi holder det vi lover kundene våre og hverandre, er tydelige både eksternt og internt, og er en ansvarlig arbeidsgiver og gode kolleger for hverandre.

Engasjert

- på bedriftens, kundenes og miljøets vegne, vi er stolte over å gjøre en viktig jobb, og vi skal gjøre mer enn det som forventes av oss.

I forkant

- fordi vi er framsynte og godt forberedt, ser muligheter, og finner nye og smarte løsninger, vi søker å løse problemer før de oppstår

Miljøansvar

- vi gjør en viktig jobb for samfunnet – lokalt, nasjonalt og globalt, vi skaper nye råvarer og vi tar klima- og miljøhensyn.

Overorda ambisjoner:

  • Karbonnøytral avfallshåndtering innen 2020
  • Topp ti blant landets avfalsselskaper på brukertilfredshet innen 2020
  • Lønnsom næringsrenovasjon med et tjenestetilbud om utnytter mulighetene i markedet, og med best mulig bruk av etablert infrastruktur.