Her kan du laste ned informasjon om hvordan du sorterer og leverer ulike avfallstyper i din virksomhet:

 

Plast:

Det finnes flere ulike typer plastavfall, her er de tre FIAS Proff kan tilby innsamling og behandling av:

 

Farlig avfall:

Det finnes mange ulike typer farlig avfall, men felles for alle er at det må deklareres.

Her kan du laste ned mer informasjon om noen typer farlig avfall du må være oppmerksom på ved bygging og rehabilitering:

Les mer om Farlig avfall og deklarering