FIAS samarbeider med Fretex og tar imot alle typer tekstiler, bare det er rent og tørt. Klær som kan brukes på nytt gis bort eller selges, mens fillete tøy og andre tekstiler gjenvinnes til f.eks. pussefiller, isolasjon eller støymatter. 

Hvert år kjøper nordmenn i snitt 15 kilo klær, samtidig som vi i snitt kaster 8-10 kilo klær. Over 50 % av tekstilene som kastes havner i restavfallet, istedenfor å gå til tekstilinnsamlere som for eksempel Fretex og UFF. Det mange ikke er klar over, er at en nå kan levere inn absolutt alt av tekstiler og klær til slike innsamlere. Det som ikke er i god nok stand til å selges, blir nemlig til nye ting.

Tall fra FIAS viser at FIAS, i samarbeid med Fretex, samler inn ca. 40 tonn tekstiler pr. år, noe som tilsvarer 1,4 kg pr. innbygger. Til sammenligning kastes det 2,8 kg tekstiler pr. innbygger i restavfallet. Dette er ressurser som kan utnyttes bedre enn å brennes i ovnen. Når vi også vet at det ved produksjon av 1 kg tekstil forbrukes 4081 liter vann og 981 ml kjemikalier, er det ikke vanskelig å forstå at det er bedre for miljøet å gjenvinne tekstilene enn å bruke dem til oppvarming. 

Det er nær sagt ingen begrensninger for hva som kan leveres inn til gjenvinning. Hullete sokker, misfargede og krympede gensere, 50-tallsklær, vesker, en polvott, sko og belter er bare noen eksempler. Det eneste som kreves er at tekstilene er tørre og rene, og kommer i en lukket pose når de leveres.

Klær og tekstiler leveres i boksene til Fretex, eller til FIAS sine gjenvinningsstasjoner. 

Du kan selvsagt også levere brukbare klær til andre som har nytte av dem, f.eks. venner og slektninger, loppemarkeder og veldedige organisasjoner. Det viktigste er at tekstilene kommer til nytte. Og når mengden restavfall reduseres, sparer vi også miljøet for utslipp av CO2.