FIAS tilbyr salg av kompost fra vårt anlegg på Torpet ved Tolga og på gjenvinningsstasjonene på Røros, Tynset, Alvdal, Folldal og Koppang. Du kan velge mellom fin, sandblandet plenjord og anleggsjord.

Priser

  • Husholdningskunder: Kr. 150,- inkl. mva pr. m3
  • Bedrifter: Kr. 275,- inkl. mva pr. m3

Prisen inkluderer ikke opplasting.

Ønsker du større mengder kompostjord, ta kontakt for å be om tilbud. Du kan hente selv på Torpet, eller bestille utkjøring. Fakturering skjer på grunnlag av vekt registrert på Eid.

To års prosess

Komposteringa kom i gang som en følge av at FIAS tar imot stadig mer avvatnet kloakkslam fra renseanlegg og septiktanker. Dette komposteres sammen med kvernet trevirke og hageavfall i ranker. Etter en to år lang prosess med blanding, vending, sikting og ettermodning er den stinkende møkka blitt til luktfri jord. Den fete kompostjorda har høyt gjødselinnhold og god spireevne. Den er laboratorietestet og tilnærmet fri for ugrasfrø.

Egen oppskrift

Behandlingsmåten vår er jobbet fram etter egne erfaringer og delvis sammen med Nibio jordforsk. Komposteringsanlegget på Torpet er særegent. Ingen andre anlegg ligger så høyt til fjells. Likevel er Fias omtrent de eneste som driver denne type kompostering på helårsbasis. Alternativet til å produsere kompost på Torpet ville vært å sende trevirket til energigjenvinning og kloakkslammet til andre anlegg utenfor regionen til en langt høyere pris.

På Kompostportalen kan du lese om de miljømessige fordelene ved å bruke kompost som ikke er basert på torv, og se hvor slik torv er å få kjøpt.

Faktaark for plenjord fra FIAS

 

Logo: Tjenesten leveres av Fias Proff