Følg med på nyheter her på hjemmesiden eller på Facebook for informasjon om når plenjord er tilgjengelig på gjenvinningsstasjonene.

Anleggsjord av kompost kan bestilles tilkjørt. Pris kr. 30,- + mva. pr. tonn/m3. Transport kommer i tillegg.  Dersom du har tilgang til eget lasteutstyr, kan henting på Torpet avtales.

To års prosess

Komposteringa kom i gang som en følge av at FIAS tar imot stadig mer avvatnet kloakkslam fra renseanlegg og septiktanker. Dette komposteres sammen med kvernet trevirke og hageavfall i ranker. Etter en to år lang prosess med blanding, vending, sikting og ettermodning er den stinkende møkka blitt til luktfri jord. Den fete kompostjorda har høyt gjødselinnhold og god spireevne. Den er laboratorietestet og tilnærmet fri for ugrasfrø.

Egen oppskrift

Behandlingsmåten vår er jobbet fram etter egne erfaringer og delvis sammen med Nibio jordforsk. Komposteringsanlegget på Torpet er særegent. Ingen andre anlegg ligger så høyt til fjells. Likevel er Fias omtrent de eneste som driver denne type kompostering på helårsbasis. Alternativet til å produsere kompost på Torpet ville vært å sende trevirket til energigjenvinning og kloakkslammet til andre anlegg utenfor regionen til en langt høyere pris.

På Kompostportalen kan du lese om de miljømessige fordelene ved å bruke kompost som ikke er basert på torv, og se hvor slik torv er å få kjøpt.

Kompostjorda vi produserer

Fias komposterer slam på Torpet avfallsbehandlingsanlegg.  Fra komposten lager vi ulike typer produkter for salg. Komposten er produsert uten bruk av torvprodukter.

Felles for alle produktene er et høyt Karbon/Nirogen forhold (C/N-forhold). Ved innblanding  i stedlige jordmasser og ved direktesåing til plen og torvtak vil det være behov for Nitrogen-gjødsling.

Plenjord

 • Komposten plasserer seg i Klasse 3 ihht Gjødselvareforskriften (2003) §10.
 • Da den inneholder slam fra renseanlegg skal den ikke benyttes i økologisk drift eller på areal hvor det dyrkes grønnsaker, potet, bær eller frukt.
 • Plenjorda inneholder sand og treflis (opptil 5 cm lange) som ikke er ferdig kompostert. Det gir et luftig produkt og struktur til jorda.

Anleggsjord til torvtak, vegskråninger ol.

 • Komposten plasserer seg i Klasse 3 ihht Gjødselvareforskriften (2003) §10.
 • Da den inneholder slam fra renseanlegg skal den ikke benyttes i økologisk drift eller på areal hvor det dyrkes grønnsaker, potet, bær eller frukt.
 • Anleggsjord inneholder treflis (opptil 30 cm lange) som ikke er ferdig kompostert. Det gir et luftig produkt og struktur til jorda.

Kompost til grønnsaker

 • Komposten plasserer seg i Klasse 0 ihht Gjødselvareforskriften (2003) §10. Kvalitetsklasse 0      kan brukes på jordbruksarealer, private hager, parker, grøntarealer og lignende. Tilført     mengde må ikke overstige plantenes behov for næringsstoffer
 • Komposten inneholder vominnhold fra slakteri og Hage/Park avfall (mindre enn 30 cm) som     ikke er ferdig kompostert.

Slamkompost til landbruket

 • Komposten benyttes i jordbruket på konvensjonelt areal
 • Komposten plasserer seg i Klasse 2 ihht Gjødselvareforskriften (2003) §10. Det kan benyttes 2 tonn TS pr dekar pr 10 år.
 • Da den inneholder slam fra renseanlegg skal den ikke benyttes i økologisk drift eller på areal hvor det dyrkes grønnsaker, potet, bær eller frukt.
 • Komposten inneholder treflis (opptil 30 cm lange) som ikke er ferdig kompostert. Det gir et luftig produkt og struktur til vekstjorda der det er myrlendt.

Vomkompost til landbruket

 • Komposten benyttes i jordbruket på økologisk areal, (med unntak av kompostranker iblandet fiskeslam)
 • Komposten er lav på tungmetaller Klasse 1 ihht Gjødselvareforskriften (2003) §10. Det kan benyttes 4 tonn TS pr dekar pr 10 år.

 

Her kan du laste ned produktdatablader for de fem ulike variantene av kompostjord:

 

 

Logo: Tjenesten leveres av Fias Proff