Hvordan sorterer jeg?

Bleier og bind er restavfall, det samme er hundeposer og kattesand. Q-tips, våtservietter, tamponger og snus er også eksempler på restavfall, og som absolutt ikke skal kastes i do!

Støvsugerposer er restavfall, og ødelagte gjenstander som ikke er emballasje, f.eks. CD/ DVD-plater, kulepenner og barberhøvler. Ikke rengjort emballasje, eller emballasje som består av flere ulike materialer er også restavfall. F.eks.  pillebrett, Pringles-boks og enkelte kaffe- og potetgullposer.

Klær, tekstiler og sko som er rene og tørre leveres til gjenbruk og gjenvinning i egne containere på gjenvinningsstasjonene. Men dyner, puter, fillete sko og skitne klær er fortsatt restavfall.

Hvis du er usikker på hva du skal gjøre med et konkret produkt, så kan du skrive inn hva du skal kaste på sortere.no, så får du informasjon om hvordan det skal sorteres og kastes.

Tømming av restavfall

Restavfall legges i dunken med grått lokk. Dunken må ikke overfylles slik at lokket ikke kan lukkes. Har du FIAS-sekker til overs kan de settes fram til henting sammen med dunken.

Hvor ofte tømmes restavfallsdunken?

Dunken med restavfall settes frem til tømming hver 4. uke. Her finner du tømmedatoer for din eiendom.

Hva skjer med restavfallet?

Restavfall sendes i dag til forbrenning i fjernvarmeanlegg i Trondheim eller Sverige, og gjenvinnes til energi og varme. Behandlingskostnadene for dette utgjør en stor del av FIAS sine kostnader, og reduseres hvis mengden går ned. Kjøp av slik behandling legges ut på anbud, iht. regler for offentlig anskaffelse. Det arbeides med nytt anbud i 2020.