For å betjene kunder som har lang vei til de faste gjenvinningsstasjonene, tilbyr FIAS en mobil gjenvinningsstasjon enkelte dager i sommerhalvåret på følgende steder:

  • Kvikne
  • Sømådalen
  • Tufsingdalen
  • Elgå

Den mobile gjenvinningsstasjonen består av en bil med kran og ekstra containermateriell, som kan ta imot alle typer avfall.

Her finner du åpningstidene for de mobile gjenvinningsstasjonene.