For å betjene kunder som har lang vei til de faste gjenvinningsstasjonene, tilbyr FIAS en mobil gjenvinningsstasjon enkelte dager i sommerhalvåret på følgende steder:

  • Kvikne
  • Sømådalen
  • Tufsingdalen
  • Elgå

Den mobile gjenvinningsstasjonen består av en bil med kran og ekstra containermateriell, og kan ta imot alle typer avfall.

Større mengder (mer enn 3m3) må avtales på forhånd.

Her finner du åpningstidene for de mobile gjenvinningsstasjonene.