OBS. I 2020 endrer vi avfallsordning og går over til fire dunker for alle husstander.

Abonnenter med standard husholdningsabonnement eller to miniabonnement kan velge å benytte dunk som oppsamlingsenhet for restavfallet, i stedet for sekk. Dunken erstatter restavfallssekkene, og kan trilles frem på hentedag eller stå fast på hentestedet. Papir og plastemballasje leveres i egne sekker, som tidligere.

Dunk til restavfall tilbys som en valgfri, betalbar tilleggstjeneste.

  • Prisen er kr. 200,- pr. år inkl. mva.

Ta kontakt med kommunen for å bestille dunk.

  • Bytte til dunk kan skje pr. 1.januar og 1.juli.
  • Dersom du allerede har mottatt sekker for restavfall, må disse leveres tilbake til kommunen for å kunne bytte til dunk.
  • Tjenesten er ikke tilgjengelig i Stor-Elvdal kommune.