Synes du også at det er trist å lese om fugler og dyr som dør fordi de tror plast i havet er mat?

Har du forslag til hva som kan gjøres for at mindre søppel skal havne i naturen, og at flere skal kildesortere mer?  

FIAS skal sammen med kommunene i Fjellregionen oppdatere dagens avfallsplan, og vi trenger gode idèer til hva vi kan gjøre for å få en avfallsfri Fjellregion.

Les mer

Mye plastemballasje for farlig avfall kan legges i plastsekken, og da drypptørr og uten kork. Men sjekk merkingen, noe må leveres til gjenvinningsstasjonen. 

Les mer her

Utdeling av sekker for restavfall, papir og plastemballasje er godt i gang, og de fleste har nå mottatt de sekkene de skal ha for perioden 1.7.2018 - 30.6.2019.

Dessverre er det noen forsinkelser, og utdelingen vil fortsette frem tl 24.juni.  

Årsrapporten for FIAS legges frem for godkjenning i generalforsamling 27.april 2018. 

Årsrapport 2017

Alle årsrapporter, med noter

I årets første utgave av FIAS-posten kan du lese om erfaringene med Bokashi-kompostering på Røros, og vinnerne av FIAS miljøpris på SUM-messa.  

FIAS-posten nr. 1/2018

Har du en sofa eller en ødelagt lampe du vil bli kvitt, men ingen mulighet til selv å dra til en av FIAS sine gjenvinningsstasjoner? For at alle skal ha mulighet til å bli kvitt sortert avfall og store gjenstander på en forsvarlig måte, tilbyrFIAS nå tjenesten Avfallstaxi.

Her kan du lese mer om Avfallstaxi

FIAS kjører egne ruter for å samle inn bølgepapp, kartong og papir til makulering fra bedrifter.

Ruteopplysninger for 2018

Les flere nyheter