Synes du også at det er trist å lese om fugler og dyr som dør fordi de tror plast i havet er mat?

Har du forslag til hva som kan gjøres for at mindre søppel skal havne i naturen, og at flere skal kildesortere mer?  

FIAS skal sammen med kommunene i Fjellregionen oppdatere dagens avfallsplan, og vi trenger gode idèer til hva vi kan gjøre for å få en avfallsfri Fjellregion.

Les mer

Mye plastemballasje for farlig avfall kan legges i plastsekken, og da drypptørr og uten kork. Men sjekk merkingen, noe må leveres til gjenvinningsstasjonen. 

Les mer her

Utdeling av sekker for restavfall, papir og plastemballasje er godt i gang, og de fleste har nå mottatt de sekkene de skal ha for perioden 1.7.2018 - 30.6.2019.

Dessverre er det noen forsinkelser, og utdelingen vil fortsette frem tl 24.juni.  

Årets strandryddeaksjon omfatter også avfall langs elver, bekker og innsjøer, og FIAS er med. Vi deler ut sekker og henter avfallet, men vi trenger hjelp - så bli med å rydde!

Årsrapporten for FIAS legges frem for godkjenning i generalforsamling 27.april 2018. 

Årsrapport 2017

Alle årsrapporter, med noter

I årets første utgave av FIAS-posten kan du lese om erfaringene med Bokashi-kompostering på Røros, og vinnerne av FIAS miljøpris på SUM-messa.  

FIAS-posten nr. 1/2018

Les flere nyheter