Skip to main content
Finn hentedag og tømmeplan
Skriv inn adresse eller gårdsnummer/bruksnummer
Denne eiendommen er ikke tilknyttet noen fast rute for innsamling av avfall

Jeg ønsker å bestille varsel på SMS, dagen før henting

SMS sent
Error
Hvordan kildesortere?

Tilskudd til kompostutstyr

Matavfall utgjør omtrent 40 prosent av restavfallet i Fjellregionen. For å bidra til mindre mat i restavfallet starter vi opp tilskuddsordning for hjemmekompostering.

Undervisning om miljø og klima

Vi samarbeider med LOOP Miljøskole som lager gratis undervisningsressurser for skoler og barnehager, tilpasset gjeldende læreplaner. Gjennom deres opplegg kan lærere og pedagogiske ansatte lære barn og unge om hvordan og hvorfor vi kildesorterer, hva som skjer med avfallet og hvorfor dette er viktig for å ta vare på ressursene vi bruker.

Lokal vinner i Kartonglotteriet

I løpet av et år deles det ut 1,6 millioner kroner fordelt på 120 premier på 10.000 kroner og 4 premier på 100.000 kroner. Lotterikubber trekkes på 74 forskjellige trekningssteder i landet. Her trekkes det mellom 1 og 7 kubber avhengig av innbyggertall, til sammen maksimum 188 kartonglodd hvert kvartal. Disse kubbene går videre til nasjonal trekning. Det gjøres 4 trekninger i året.

Sekker til husholdninger

Utdeling av sekker til husholdninger ble gjennomført i mai, og er nå avsluttet.

Hvis du ikke har fått nye sekker, ta kontakt med FIAS. Abonnenter i Stor-Elvdal og Røros må ta kontakt med kommunen hvis de ikke har fått sekker.

Se flere saker