Lørdag 6.oktober er Tynset, Røros og Koppang gjenvinningsstasjon
åpen kl. 11-14. 

Legg også merke til at mobil gjenvinningsstasjon kommer til
Kvikne mandag 8.oktober kl. 14-18, og til
Haltdalen onsdag 10.oktober kl. 14-18. 

 

Mye plastemballasje for farlig avfall kan legges i plastsekken, og da drypptørr og uten kork. Men sjekk merkingen, noe må leveres til gjenvinningsstasjonen. 

Les mer her

Utdeling av sekker for restavfall, papir og plastemballasje er avsluttet for i år. Ta kontakt med FIAS dersom du ikke har fått sekker.  

Årsrapporten for FIAS legges frem for godkjenning i generalforsamling 27.april 2018. 

Årsrapport 2017

Alle årsrapporter, med noter

I årets første utgave av FIAS-posten kan du lese om erfaringene med Bokashi-kompostering på Røros, og vinnerne av FIAS miljøpris på SUM-messa.  

FIAS-posten nr. 1/2018

Har du en sofa eller en ødelagt lampe du vil bli kvitt, men ingen mulighet til selv å dra til en av FIAS sine gjenvinningsstasjoner? For at alle skal ha mulighet til å bli kvitt sortert avfall og store gjenstander på en forsvarlig måte, tilbyrFIAS nå tjenesten Avfallstaxi.

Her kan du lese mer om Avfallstaxi

Les flere nyheter