Sorteringsguide og avfallsmerker

Fra 1. september 2020 startet vi ny ordning med sortering i fire dunker og en plastsekk hos hver husholdning i Fjelleregionen.

Vi har laget et ark som viser riktig kildesortering i Fjellregionen. I tillegg har vi laget sorteringsmerker for de vanligste avfallstypene. Begge deler kan du skrive ut og henge der hvor sortering foregår.

Sorteringsguide

Her laster du ned vår sorteringsguide på norsk.

Sorteringsveilederen på andre språk:

Sorteringsmerker

Fra 2020 har hele Norge samme merkeordning for avfall.

Her kan du laste ned og printe ut de vanligste sorteringssymbolene eller du kan laste ned og printe ut et og et merke under her  (jpg-filer):

Matavfall - nasjonal merkeordning

 

Du kan kontakte oss hvis du ønsker andre symboler.

Hvis du ønsker å finne ut hvordan et produkt eller materiale skal sorteres, kan du søke på sortere.no