Styre og eiere

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as (FIAS) eies av kommunene Holtålen og Røros i Trøndelag og Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal i Innlandet. Selskapet ble stiftet i 1996, og ble 31. mars 2002 omdannet til et kommunalt eid aksjeselskap.

Styret

Styret består av seks medlemmer, hvorav en velges av og blant de ansatte. Det er tre nummererte varamedlemmer, samt et varamedlem for de ansatte.

Etter generalforsamlingen 3. mai 2024 er styresammensetningen som følger:

Styremedlemmer

 • Stine Ringnes, Styreleder (Tolga)
 • May Kristin Knutsen (Røros)
 • Terje Langfloen (Engerdal)
 • Torill Tjeldnes (Folldal)
 • Kjell Ove Oftedal (Holtålen)
 • Rune Storli (ansattes representant)
 • Jan Grimsgård (ansattes representant)

Varamedlemmer:

 1. Siri Haffstad Eggset (Alvdal)
 2. Kristian Horten (Os)
 3. Øistein Aasen (Tolga)
 4. Magnar Strømbu ansattes representant)
 5. Magnar Gjelten (ansattes representant)