Styre og eiere

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as (FIAS) eies av kommunene Holtålen og Røros i Trøndelag og Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal i Innlandet. Selskapet ble stiftet i 1996, og ble 31. mars 2002 omdannet til et kommunalt eid aksjeselskap.

Styret

Styret består av seks medlemmer, hvorav en velges av og blant de ansatte. Det er tre nummererte varamedlemmer, samt et varamedlem for de ansatte. Etter generalforsamlingen 5. mai 2023 er styresammensetningen som følger:

Styremedlemmer

  • Stine Ringnes, Styreleder (Tolga)
  • May Kristin Knutsen (Røros)
  • Terje Langfloen (Engerdal)
  • Linda Otnes Henriksen, Nestleder (Stor-Elvdal)
  • Arne Hagetrø (Rendalen)
  • Rune Storli (ansattes representant)

Varamedlemmer:

  1. Thomas Engåvoll (Os)
  2. Torill Tjeldnes (Folldal)
  3. Kjell Ove Oftedal (Holtålen)
  4. Magnar Gjelten (ansattes representant)