Om FIAS

FIAS – Nyttig for folk og miljø

FIAS – Fjellregionen interkommunale avfallsselskap leverer brukervennlige, miljøvennlige og effektive avfallsløsninger i 10 kommuner i Nord-Østerdal og Rørosregionen. Vi sørger for at avfallet behandles forsvarlig, og at avfallet du kildesorterer gjenvinnes på best mulig måte. FIAS har 62 ansatte, med hovedkontor på Eid i Tolga kommune. Vi drifter 11 gjenvinningsstasjoner, og har det meste av innsamling og transport  i egen regi. Vi drifter ett deponi, der vi også har egen kompostproduksjon.

Kvalitet, miljø og ansvarlig forretningspraksis

Logoen til Kiwa TI, godkjent av norsk akkreditering.FIAS har vært sertifisert iht. miljø- og kvalitetsstandardene NS-EN ISO 14001 og NS-EN ISO 9001 siden 2005. Sertifikatene er fornyet flere ganger, og er etter re-sertifisering i 2023 gyldig til 2026. Her kan du lese vår Policy for kvalitet, miljø og ansvarlig forretningspraksis, og laste ned ISO-sertifikat

Personvernerklæring

FIAS tar personvern på alvor, for å sikre at personopplysninger for både abonnenter, kunder og ansatte behandles på en forsvarlig måte, og i tråd med gjeldende regler for innsamling og behandling av personopplysninger.

  • Informasjon om abonnenter som vi får tilgang til som en del av vår lovpålagte virksomhet er underlagt ansattes taushetsplikt, deles ikke med 3.part og benyttes ikke i kommersielle sammenhenger.
  • Informasjon om næringskunder benyttes for å ivareta inngåtte avtaler, og for å kunne kommunisere med våre kunder om våre tjenester, slik at disse kan utføres på en forsvarlig måte, til beste for kunden, FIAS og miljøet.
  • Informasjon om våre ansatte benyttes for å kunne ivareta sikkerhet, kompetanse og lovpålagte oppgaver knyttet til ansettelsesforholdet.

Her kan du lese hele vår Personvernerklæring.