Åpningstider 2019

Nedenfor finner du åpningstidene for gjenvinningsstasjonene i våre kommuner, med datoer for lørdagsåpent i 2019. Hvis nærmeste stasjon ikke har åpningstider som passer, kan du også benytte deg av stasjonene i nabokommunene.

Alvdal:

 • Mandager kl. 12-19
 • Lørdagene 4/5, 25/5, 15/6 og 24/8 kl. 11 – 14
 • Fra onsdag 24.april er det også åpent onsdager kl. 14-18.

Engerdal/Drevsjø:

 • Tirsdag kl 13-18
 • Lørdagene 4/5, 25/5, 29/6 og 17/8 kl 11 – 14

Folldal:

 • Torsdag kl 14 -19
 • Lørdagene 11/5, 1/6, 22/6  og 10/8 kl 11 – 14

Holtålen/Ålen

 • Tirsdag kl 13-19
 • Lørdagene 27/4, 25/5, 17/8 og 21/9 kl 11 – 14

Os:

 • Onsdag kl 14-19
 • Lørdagene 4/5, 18/5, 29/6 og 24/8 kl 11 – 14
 • Stengt onsdag før påske, 17.april

Rendalen/Elvål:

 • Mandag kl 14-18
 • Lørdagene 11/5, 15/6 og 3/8 kl 11 – 14

Rendalen/Åkrestrømmen:

 • Fredag kl 14-18
 • Lørdagene4/5, 18/5, 22/6 og 10/8 kl 11 – 14

Røros

 • Mandag og Torsdag  kl 11-19
 • Lørdagene 11/5, 1/6, 15/6, 6/7, 3/8, 31/8 og 5/10 kl 11 -14

Stor-Elvdal/Koppang

 • Onsdag kl 12-19
 • Lørdagene 27/4, 11/5, 25/5, 29/6, 24/8 og 5/10 kl. 11 – 14
 • Stengt onsdag før påske, 17.april
 • Fra mandag 29.april er det også åpent mandager kl. 14-18.

Tolga

 • Torsdag kl 14-19
 • Lørdagene 11/5, 1/6 og 10/8 kl. 11 – 14

Tynset

 • Tirsdag og Fredag kl 11-19
 • Lørdagene 27/4, 18/5, 1/6, 22/6, 17/8 og 21/9 kl. 11 -14

Mobile gjenvinningsstasjoner

De mobile gjenvinningsstasjonene har følgende utreisetider i 2019:

 • Kvikne: Mandagene 13/5, 3/6, 1/7, 5/8, 2/9 og 7/10  kl 14 – 18
 • Sømådalen: Lørdag  15/6 og 7/9, kl  9 – 11.30
 • Elgå: Lørdag 15/6  kl 14.30 – 17
 • Tufsingdalen: Lørdagene 1/6 og 14/9 kl 9 – 11.30