Etter innføring av Ny ordning høsten 2020 er returpunktene ment kun for hytteeiere siden vi da henter alle avfallstypene.

Hytteeiere kan levere følgende typer sortert avfall på returpunktene:

  • Kartong og papir
  • Bølgepapp
  • Glass- og metallemballasje

Enkelte returpunkter har også container for restavfall.

Returpunktene finansieres over renovasjonsgebyret, og kan derfor ikke benyttes av bedrifter og andre virksomheter som ikke betaler kommunalt renovasjonsgebyr.

Kart over returpunkter