Returpunkt

Et returpunkt er et ubetjent avfallsmottak med containere hvor hytteeiere kan levere restavfall og alle kan levere sortert avfall.

Hytteeiere kan levere:

  • Restavfall

Alle kan levere sortert avfall på alle returpunkt:

  • Papp, kartong og papir
  • Glass- og metallemballasje

Vi har også noen utvidede returpunkt hvor alle kan levere:

  • Matavfall (leveres i spesialposer som fåes gratis på matbutikker, gjenvinningsstasjonen eller hos kommunen)
  • Plastemballasje (leveres i vanlig bærepose el.l., ikke sekk for plastemballasje pga. kapasitet)

Returpunktene finansieres over renovasjonsgebyret, og kan derfor ikke benyttes av bedrifter og andre virksomheter som ikke betaler kommunalt renovasjonsgebyr.

Kart over returpunkter