Returpunkt

Et returpunkt er et ubetjent avfallsmottak med containere hvor hytteeiere kan levere sortert avfall.

Hytteeiere kan levere følgende typer sortert avfall på returpunktene:

  • Papp, kartong og papir
  • Glass- og metallemballasje

På returpunktene er det også container for det daglige restavfallet fra hytta.

Returpunktene finansieres over renovasjonsgebyret, og kan derfor ikke benyttes av bedrifter og andre virksomheter som ikke betaler kommunalt renovasjonsgebyr.

Kart over returpunkter