Mer sortering for hytter i Fjellregionen

25. januar 2023

Nå tilbyr vi utvidet sortering for hytter i Fjellregionen på enkelte returpunkt. De utvidede returpunktene har dunker for sortering av plastemballasje og matavfall, i tillegg til de tre typene avfall (papp og papir, emballasje av glass og metall og restavfall) som finnes på alle våre returpunkt.

I 2023 iverksettes nye forskrifter for sortering av avfall. En av endringene er at alle skal ha tilbud om sortering av hageavfall, matavfall og plast. Hittil har våre returpunkt kun hatt containere for emballasje av glass og metall, papp og papir og restavfall.  

Mer sortering for hytter i Fjellregionen 

I over 40 kommuner i Norge er det flere hytter enn husholdninger. Slik er det også i Fjellregionen. Her har FIAS ansvaret for renovasjon for 12.600 husholdninger og 17.000 hytter. 

Fra januar ble nye forskrifter for sortering av avfall iverksatt i Norge. Mere avfall skal gå til gjenvinning i årene framover. FIAS har derfor startet et pilotprosjekt hvor vi gjør tiltak for å øke gjenvinning av avfall fra hytter og fritidseiendommer i Fjellregionen.  

Utvidede returpunkt 

Hytteeiere har per i dag mulighet til å levere tre typer avfall på alle våre returpunkt. Nå har vi utvidet tilbudet på 8 returpunkt i regionen. På disse 8 returpunktene kan matavfall og plastemballasje leveres, i tillegg til det som kunne leveres fra før, papp og papir, glass- og metallemballasje og restavfall. 

I Alvdal kommune 

I Alvdal kommune samler vi tre returpunkt til ett slik at vi får bedre kapasitet til å tømme og vedlikeholde. Vi har derfor fjernet returpunktene i Høstdalen og Sølndalsvegen 

Hytter og fritidsboliger kan i stedet bruke Gjelten bru eller Grimsbu, som begge er utvidede returpunkt hvor alle fem typer avfall kan leveres. 

Hvordan levere 

Matavfall - nasjonal merkeordning
For å levere matavfall må man bruke våre grønne bioposer. De hentes gratis hos kommunen, på en gjenvinningsstasjon eller matbutikkene i Fjellregionen.  


Plastemballasje samles og leveres i en
vanlig bærepose som knytes igjen før den legges oppi dunken. Poser med plastemballasje inneholder mye luft så for at det skal bli plass til mest mulig i beholderne på returpunktene kan du ikke bruke sekk til plastemballasje.

Hytteeiere velger selv fritt hvilke(t) utvidede returpunkt de ønsker å bruke: 

For både nøyaktig kart til punktene og riktig sortering, gå inn på www.sortere.no