Nå kan du sortere mer på hytta

9. mai 2024

Nå tilbyr vi utvidet sortering for hytter i Fjellregionen på enkelte returpunkt. De utvidede returpunktene har dunker for sortering av plastemballasje og matavfall, i tillegg til de tre typene avfall (papp og papir, emballasje av glass og metall og restavfall) som finnes på alle våre returpunkt.

I 2023 iverksettes nye forskrifter for sortering av avfall. En av endringene er at fra 1. januar skal alle abonnenter ha tilbud om sortering av hageavfall, matavfall og plast. De fleste av våre returpunkt kun containere for emballasje av glass og metall, papp og papir og restavfall for hytter. Nå har enkelte returpunkt også dunker for plastemballasje og matavfall.  

Mer sortering for hytter i Fjellregionen 

I over 40 kommuner i Norge er det flere hytter enn husholdninger. Slik er det også i Fjellregionen. Her har FIAS ansvaret for renovasjon for 12.600 husholdninger og 17.000 hytter. 

Fra januar 2023 ble nye forskrifter for sortering av avfall iverksatt i Norge. Mere avfall skal gå til gjenvinning i årene framover. FIAS har derfor startet et pilotprosjekt hvor vi gjør tiltak for å øke gjenvinning av avfall fra hytter og fritidseiendommer i Fjellregionen.  

Utvidede returpunkt 

Hytteeiere har per i dag mulighet til å levere tre typer avfall på alle våre returpunkt. Nå har vi utvidet tilbudet på enkelte returpunkt i regionen. På disse returpunktene kan matavfall og plastemballasje leveres, i tillegg til det som kunne leveres fra før, papp og papir, glass- og metallemballasje og restavfall. 

Hvordan gjør du det?

Matavfall - nasjonal merkeordning
For å levere matavfall må man bruke våre grønne bioposer. De hentes gratis hos kommunen, på en gjenvinningsstasjon eller matbutikkene i Fjellregionen.  


Plastemballasje samles og leveres i en
vanlig bærepose som knytes igjen før den legges oppi dunken. Poser med plastemballasje inneholder mye luft så for at det skal bli plass til mest mulig i beholderne på returpunktene kan du ikke bruke sekk til plastemballasje.

Hytteeiere velger selv fritt hvilke(t) returpunkt de ønsker å bruke. Dette er de utvidede så langt: 

For både nøyaktig kart til punktene og riktig sortering, gå inn på www.sortere.no